1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Meşhur Tabirciler

 

Nablûsî tabircileri on beş tabakaya ayırmıştır:

1- Peygamberler : Hz. İbrahim, Hz. Yakup, Hz. Yusuf, Hz. Muhammed (as).

2- Sahâbe-i Kirâm : Hz. Ömer, Hz. Ebubekir, Hz. Osman, Hz. Ali, Abdullah b. Abbas, Abdullah b. Selam,Abdullah b. Ömer, Ebû Zer-i Gifârî, Hz. Esma. Enes b. Mâlik, Hz. Âişe,

3- Tâbiîn : Hasan-ı Basrî, Ata b. Ebî Rebah, Sâbi, Said b. Müseyyeb,  Zührî, İbrahim en-Nehaî, Katâde, Mücâhid, Tavus, Ömer b. Abdilaziz,  Saîd b. Cübeyr.

4- Fakihler : Süfyân-ı Servî, Şâfiî, Ebû Yusuf, Ebû Sevr, Evzaî, İbn-i Ebî Leyla, Ahmed b. Buveytî, Hanbel, İshak b. Râhûye,  Mansur b. el-Mutemir.

5- Zâhidler : Temîm ed-Dârî, Şakîk-i Belhî, Muhammed b. Vasî,  Süleyman et-Teymî, Yahya b. Muaz. Mâlik b. Dirâr,

6- Tabir ve Yorum İlminde Eser Yazanlar : İbn-i Sîrîn,  Ebû Ahmed Halef b. Ahmed er-Râzî, Abdullah b. Müslim el-Kuteybe, İbrahim b. Abdillah b. Kirmânî,

7- Filozoflar : Batlamyus, Yakup b. İshak el-Kindî Eflâtun, Mihradiris, Aristoteles, ve Ebû Zeyd el-Belhî.

8- Tabibler : Ahran, Calinus, Bukrat, Bahtişar,  Muhammed b. Zekeriyya er-Râzî.

9- Yahudiler’den : Ka’b b. Eşref, musa b. Yakup. Yahya b. Ahdıb,

10- Hıristiyanlar’dan : Ebû Mihlet, Zeynu’t-Taberî. Huneyn b. İshak,

11- Mecusilerden : Adıl Mâlik Nûşirivân, Hürmüz b. Esrir, Hesimur ve Camasip. Mihr b. Mahdikan,

12- Arap Müşriklerinden : Abdullah b. Ubey, Ebû Cehl b. Hişâm, Abdillah, Ömer b. Abdüvüb, İbn-i Zebârî, Ebu Asi.Nevfel b.

13- Kâhinlerden : Katamî, Ebû Zurâre. Şatıh, Sak Hazreci Evzece,

14- Sihirbazlar : Kırad b. Zeyd el-İblî. Abdullah b. Hilal,

15- Feraset Sahiplerinden Bazıları : İlyah b. Muâviye, Said b. Sinan,Muâviye b. Gülsüm .

Bir önceki yazı tabir kelimesinin ilmi ve tarihçesi

Özet
Yorum Tarihi
Rüya Konusu
Meşhur Tabirciler
Puanlama
5

Etiketler: , , , , , , , , ,

Yorum Yaz