rüyada kedi görmek

Rüyada Kedi Görmek

Rüyada Kedi Görmek

Rüyada Kedi Görmek Ne Anlama Gelir ?

Rüyada kedi görmek, hizmetçi olarak yorumlanır. Rüyada kedi görmek, İbn-i Sirin’e göre, ev halkından birisiyle yorumlanır. Çoğu zaman rüyada kedi görmek, kötü bir kadına yorumlanır. Rüyada bir kedinin ısırdığını görmek, kişinin hasta olacağına; ısıran bir ev kedisi ise, bu rüyanın tersi olarak, bu kişinin, bu yılı huzurlu ve rahat içinde geçireceğine işaret eder. Rüyada kedisini sattığını görmek, kendi malını başkalarına dağıtır. Rüyada bir ev kedisi olduğunu görmek, ve bir minder üzerinde uyuduğunu görmek, hayatında rahat gün görmemeye, hiç bir işte düzgün dikiş tutturmamaya delalettir.

Kişinin kendisi kedi olarak görüp, başka bir kedinin hücumuna uğraması ve onunla kavga ettiğini görmesi, kötü bir iş yapacak diye ahlaksız bir kimseyle arkadaş olup, sonunda anlaşma yaparak, kavga edeceğine işaret eder. Bazı yorumculara göre de, rüyada kedi görmek demek, kadın olarak da yorumlanır. İslami Rüya Yorumları açısından da rüyada kedi görmek kadına işarettir.Nablusiye göre; rüyada kedi görmek, ev kadını için eziyete, hırsızlığa ve zinaya, evlat için düşmana,  veya vefasızlığa delalet eder. Bazı tabirciler, kediyi şaka yapan kimse, saçma sapan konuşan, sahibine kendisini sevdirmeye çalışan ve  maskaralıklar icat edip oynayan  insanlara da benzetirler. Böyle insanlar sonunda bir çaresini bulup mutlaka sahip olan kişiyi (kedi gibi) tırmalar ve incitirler. Rüyada  Ankara veya Van kedisi görmek, hayırlıdır; ikisi de, tüyleri parlak ve uzun olduğu için, renkleri beyaz,  neşeye ve sevince işaret eder.Rüyada Siyam kedisi görmek, narin huylu bir arkadaş olarak yorumlanır. Bekar ise bu huy içinde bir kadınla evlenmeye, eğer evli ise uysal bir toplu arkadaşları ile sohbete işaret eder. Rüyada vahşi bir yaban kedisi görmek, huysuz ve kıskanç bir eşle yorumlanır.Nablusiye göre; rüyada kedi görmek , düşmanlık, keder ve hüzün olarak tabir olunur. Diğer bir tabirciye Ebu Sait El-Vaiz’e göre; rüyada kedi görmek, ihtilaf, anlaşmazlık vardır olarak yorumlanır. Kimileri her şeyi koruyan bir hizmetkar, bazıları ise ev halkından hırsız olarak tabir eder. Bazı tabirciler de, rüyada dişi kedi hilebaz bir ev kadınıdır olarak yorumlanır. Kırmani’ye göre; rüyasında bir kediyi öldürdüğünü görmek, hırsızı tutmak ve polise teslim etmek olarak yorumlanır. Rüyada kedi eti iki türlü olarak tabir olunur: hırsızın kendi malı veya hırsızlık mal. Rüyada bir kedi ile oynayıp kedinin kendisini tırmaladığını ya da ısırdığını görmek, uzunca bir hastalığa tutulup, daha sonra iyileşmeye; şiddetli bir sıkıntıya tutularak daha sonra bundan kurtulmaya işaret eder. Bir başka yoruma göre de: rüyada  kedi görmek, hizmetçidir. Bazı tabirciler, rüyada kedi görmek, rüya sahibinin ev halkından dolayı bir hırsızdır. Bazı yorumcular da  dişi kedinin hilekar kötü bir hizmetkar kadın olarak yorumlar. Rüyada kedi görmek, bir şahsın etrafında dolanıp onu korumaya çalıştığı durumda, o şahsa hem ziyan ve zararı hem de faydası dokunan bir erkeğe nispet edilir. Rüyada bir kimseyi erkek kedi ısırır ise ya da tırmala ise o kişi hasta olur. Eğer ki erkek kedi vahşi ve yabani kedi ise, onun rüyada ısırması daha da kötüye işarettir.

Isıran kedi dişi ise ve ev kedisi ise rüya görenin rahat edeceği bir yıla işarettir. Rüyada bir kedi sattığını görmek, malını infak etmeye işarettir. Rüyada kedi eti yediğini görmek, sihirbazlık öğrenmeye yorumlanır. Rüyada kedi olduğunu görmek, hırsızlık ve kendisinde hayır olmayan işlerle geçinir. Rüyada bir eve bir kedinin girdiğini görmek, o eve hırsız gireceğine yorulur. Eğer o evden bir şey alarak çıktığını görmek, o evden hırsız bir şey götürecektir. Rüyada bir kediyi öldürdüğünü, kestiğini ya da tuttuğunu görmek, bir hırsıza kapışarak tutar ve ona galip gelir. Rüyada kedinin yağından veya etinden bir şey aldığını görmek, bir hırsızın  çalınmış eşyadan  ya da malından bir şey alır. Rüyada bir kedi ile mücadele etmek ve  kendisini tırmaladığını ya da ısırdığını görmek, uzun bir hastalığa yakalanmasına yorumlanır. Daha soonra o hastalıktan kurtularak ya da o şahsa şiddetli bir keder denk gelir. Daha sonra Cenab-ı Hak (C.C.) o kişiyi kederden kurtararak o kimseye ferahlık ve sevinç ihsan eyler. Rüyada kedi ile yaptığı  münakaşa ve mücadelede mağlup olan kişi yakalandığı üzüntü,  hastalık ve kederinden acilen kurtulur. Rüyada kedi kaybolursa, üzüntü veya hastalık ve kederi fazlasıyla üzerinden artar. Kimi zaman bu rüya halk hakkında dünyanın durumunun bozulmasına veya adalete  işarettir.Rüyada kedi görmek, bazen de düşmanları def etmeye delalettir. Kimi zaman da kedi, evladın terbiyesi hususunda çok fazla hırslı olan bir kadına işarettir. Rüyasında kedinin bir insanı tırmalamasını ya da kanını akıtmasını gören ya da gözünü çıkarmasını, düşmanlığı açık seçik olan bir düşmana işaret eder. Rüyada Misk kedisi görmek, siması ve şekil serli görünmesi ve ahlakı doğru olan bir adama işaret eder. Kimi zaman da kedi, zevce için cefa çekmeye, evlada, hırsızlığa, zinaya, düşmanlığa, vefasızlığa, feryat ve figan etmeye işaret eder. Bazen de rüyada kedi görmek, zinadan meydana gelen ve yol üzerine atılmış olarak babası bilinmeyen çocuğa işaret eder. Bazen de rüyada kedi, söz ve şaka yapmış, akıl dışı ve manasız söz söyleyerek köçekler gibi oynayıp halka kendisini sevindirmeye çalışmak ve bununla birlikte bazı durumları dikkatten kaçırmayarak ve fırsat buldukça da fesat çıkarmaya çalışan bir erkeğe işarettir.

Rüyada kedinin fare olarak görülmesi nifak ve riyaya işaret eder. Eğer ki halk korku dolu ise, düşmanlarından emin olmaktır. Rüyada dişi kedisini sattığını görmek, malını sarf etmektir. Kimi tabirciler, dişi kedi görmek hilekar bir kadına işaret eder. Bazı yorumcular dişi kedinin tırmalaması ve ısırması bir yıl devam eden bir hastalık olarak yorumlanır.

Özet
Yorum Tarihi
Rüya Konusu
Rüyada Kedi Görmek
Puanlama
5

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir